Freibus

sídlo: 1. mája 26/21, 956 17 Solčany
web: http://www.freibus.sk/

Dopravca sa špecializuje na zájazdovú dopravu, okrem toho vykonáva zmluvnú dopravu pre SEWS Slovakia, s.r.o. Topoľčany.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 32 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Ivanecko

Rýchle vyhľadávanie