Freibus

sídlo: 1. mája 26/21, 956 17 Solčany
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.freibus.sk

Dopravca sa špecializuje na zájazdovú dopravu, okrem toho vykonáva zmluvnú dopravu pre SEWS Slovakia, s.r.o. Topoľčany.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Spravca evidencie tohto dopravcu
Ivanecko

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 43 vozidiel, z toho 41 v majetku a 2 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Spravca evidencie tohto dopravcu
Ivanecko
Poslední úprava: 28. 10. 2018.

Rýchle vyhľadávanie