PREBUS

sídlo: Donovaly 572, 97639
web: http://www.prebus.sk/

Firma sa zaoberá tuzemskou a zahraničnou dopravou autobusmi. 

Dopravca  v 02/2013 prebral licenciu na linku 403512 Nitra - Banská Bystrica - Brezno - Poprad - Prešov na ktorej jazdí spolu so spol. Bustrans J.M.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 6 vozidiel z toho 4 v majetku a 2 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

2 vozidlá

Rýchle vyhľadávanie