Mesto Fiľakovo

sídlo: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.filakovo.sk

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 11835 LC-605CM 34
TMKL61060PM000034
Karosa LC 757.1060 HD 12 1993
 
[6/2015]
 
 
 
zobraziť
fotka 9693 LC-381BA 63
TMKL61060TM000063
Karosa LC 757.1060 HD 12 1996
 
[4/2012]
 
9/2016
 
zobraziť
fotka 49060 LC-488BA 70
TMKL61060TM000070
Karosa LC 757.1060 HD 12 1996
 
[3/2014]
 
3/2014
 
zobraziť
fotka 2105 LC-402BA 29925
TMKL73540LM029925
Karosa LC 735.1011 1990
 
[6/2005]
(2014)
 
[201x]
zobraziť
fotka 32520 LC-488BAII 41
TMKL61060RM000041
Karosa LC 757.1060 HD 12 1994
(3/2014)
[3/2014]
(10/2015)
10/2015
 
zobraziť
LC-506AX 27381
TMKC73440LM027381
Karosa C 734.1340 1990
(6/2007)
[6/2007]
(11/2011)
11/2011
 
zobraziť
fotka 67872 LC-241CR
YV3R2A310WA006266
Volvo Drögmöller B12B 1998
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-678AC 10191 Karosa C 734.00 1984
(?)
[?]
(9/2007)
9/2007
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie