Vladimír Vondrouš CENTRO-CAR

sídlo: Javorová 3099/16, 934 01 Levice

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 1 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu je rozpracovaná a preto je pravdepodobne nekompletná.

Autobusy

Karosa
LC 735 LC 735.1011

Najnovšie fotografie

» ďaľšie fotografie vozidiel tohto dopravcu