DAS - Miroslav Sobek

sídlo: Osloboditeľov 1100/173, 038 53 Turany nad Váhom
web: http://www.dopravasobek.sk/

Tento súkromný dopravca okrem zájazdovej autobusovej dopravy poskytuje aj zemné a výkopové práce.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 8 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie