Hančinský Jozef

sídlo: 023 04, Stará Bystrica 697

Dopravca jazdil linku 502501 Čadca - Žilina - Považská Bystrica - Trenčín - Piešťany - Bratislava

- linka je od 14.12.2014 pozastavená

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 8 vozidiel z toho 6 v majetku a 2 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

2 vozidlá
Renault 1 vozidlo
Volvo 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie