Anton Kvašňovský - Tomitour

sídlo: Rieka 1927, 022 01 Čadca

Dopravca jazdil prímestskú linku 502470 Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica - Vychylovka , ktorá však bola v roku 2011 zrušená. 

Dopravca zabezpečuje časť výkonov zmluvnej dopravy pre závod KIA v Žiline, ktorú oficiálne zabezpečuje Slovenská Autobusová Doprava, s.r.o

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 12 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie