Jaroslav Čásar

sídlo: 951 75, Beladice 613
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 3720 ZM-617AD Karosa C 734.0x ?
 
 
 
6/2008
 
zobraziť
fotka 6218 ZM-959BA 3904
XL9AA18FEM4003904
Bova Futura FHD 12.360 1992
 
[5/2008]
 
2015
 
zobraziť
fotka 19039 ZM-699AD 14814 Karosa LC 736.00 1986
 
[?]
 
2/2008
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie