DAMA Car

sídlo: Koceľova 17, 821 08 Bratislava
web: http://www.damacar.sk/

Spoločnosť DAMA car vznikla v roku 2001 ako nástupca pôvodnej firmy založenej v roku 1993, ktorá sa od roku 1997 zaoberala dopravnými službami. Založili ju manželia Mosní. Firma zabezpečuje autobusovú dopravu pre cestovné kancelárie, individuálnych klientov a taktiež zmluvnú dopravu pre priemyselné parky pričom má aj vlastné servisné stredisko.

O vozovom parku spoločnosti je známe len veľmi málo. Na stránke spoločnosti je ponuka autobusov, ktorá však už je dlho neaktuálna.

V roku 2010 sa spoločnosť stala zmluvným dopravcom skupiny Synerta Transportal. Autobusy spoločnosti tak jazdia na linkách tejto skupiny, označené sú logom spoločnosti DAMA car ale používajú evidenčné čísla skupiny Synerta.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 17 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie