AODAS - Pavol Senaj

sídlo: Ploštín 170, 031 01 Liptovský Mikuláš
web: https://www.facebook.com/pages/Pavol-Senaj-Aodas-Liptovsk%C3%BD-Mikul%C3%A1%C5%A1/301468883295804
Dopravca poskytuje vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú prepravu vozoparkom zloženým z dvoch minibusov, jedného midibusu a dvoch autokarov kategórie HD.

Tel. č. +421 903 806 533

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 10 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie