Emil Šupka - ŠUPKATOURS

sídlo: 951 17 Cabaj-Čápor 1376

Spoločnosť z okresu Nitra zaoberajúca sa zájazdovou dopravou.

Dopravca vykonáva zvoz zamestnancov pre bulharskú firmu ENEMONA, ktorá vykonáva rekonštrukciu pre jadrovú elektráreň v Mochovciach.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 11 vozidiel z toho 10 v majetku a 1 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Ivanecko

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie