Ján Jozefák

sídlo: 906 04 Častkov 105
Živnostník vykonávajúci zájazdovú dopravu s jedným diaľkovým autobusom značky Volvo odkúpeným od Slovenského Plynárenského Priemyslu.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 1 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie