PAKŠI

sídlo: Selyeho 3/7, 945 01 Komárno
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.paksi.szm.com

Tento dopravca sa prvý a asi jediný krát zviditeľnil keď v roku 2006 došlo k zmene dopravcu na MHD v Banskej Bystrici. Dopravca SAD Zvolen, ktorý prebral dopravu v meste po SAD Banská Bystrica, nemal k dispozícii dostatok vozidiel a tak si okrem rôznych prímestských a diaľkových vozidiel popožičiaval aj rôzne vozidlá od iných dopravcov. Medzi nimi sa objavilo aj niekoľko diaľkových Karos vo vrakoidnom prevedení od firmy PAKŠI.

Dopravca na svojej stránke, ktorá je už niekoľko rokov neaktuálna, deklaruje že má v majetku 19 autobusov (1 značky Oasa-MAN a 18 Karos LC 735). Na koľko bola táto skutočnosť pravda nie je známe. Vieme iba toľko, že na firmu je viacero exekúcií, preto aktuálny stav spoločnosti je otázny.

Dopravca ďalej na svojej stránke uvádza, že prevádzkuje niekoľko prímestských liniek u ktorých je tiež otázne či vôbec niekedy jazdili. Sú to linky:

  • Komárno - Čalovec - Okoličná na Ostrove
  • Komárno - Zlatná na Ostrove - Zemianska Olča - Tôň - Sokolce
  • Komárno - Kameničná - Kolárovo

Kompletná zostava vozového parku nie je známa a asi ani nikdy nebude, pretože o dopravcovi je známe len veľmi málo.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 12 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 14. 9. 2018.

Rýchle vyhľadávanie