CK EUROTOUR

sídlo: Hlavná 52, 091 01 Stropkov
web: http://www.ckeurotour.sk/ facebook: http://www.facebook.com/ckeurotour

Spoločnosť okrem služieb cestovnej kancelárie prevádzkuje dve pravidelné linky osobnej dopravy:

  • 712701/000011 Svidník - Prešov - Poprad - Žilina - Makov - Brno - Praha
  • 712801 Svidník - Stropkov - Humenné - Užhorod

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 13 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Tomino

Rýchle vyhľadávanie