Polícia SR

sídlo: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
web: http://www.policiasr.sk

Tieto autobusy možno stretnúť v celej našej republike, policajti ich používajú na rôzne služobné účely.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 75 vozidiel z toho 72 v majetku a 3 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

3 vozidlá

Rýchle vyhľadávanie