Hasičský zbor SR

sídlo: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
krajina: Slovensko
web: www.minv.sk/?hasicsky-a-zachranny-zbor

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (rozpracovaná)

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 30 vozidiel, z toho 29 v majetku a 1 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (rozpracovaná)
Poslední úprava: 12. 9. 2018.

Rýchle vyhľadávanie