Hasičský zbor SR

sídlo: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
web: http://www.minv.sk/?hasicsky-a-zachranny-zbor

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 30 vozidiel z toho 29 v majetku a 1 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu je rozpracovaná a preto je pravdepodobne nekompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie