Hasiči Prievoz

sídlo: Mierová 89, 821 05 Bratislava
web: http://www.ohzprievoz.sk/

Hasičský zbor v bratislavskej mestskej časti Ružinov, časť Prievoz.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 6 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Autobusy

1 vozidlo
TAM 1 vozidlo

Užitkové vozy

4 vozidlá
Avia 1 vozidlo
LIAZ 1 vozidlo
Škoda 1 vozidlo
Tatra 1 vozidlo

Osobní automobily

1 vozidlo
Tatra 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie