Anton Horniak

sídlo: Súkennícka ul. 10, Levice

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 3 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Ivanecko

Autobusy

3 vozidlá

Rýchle vyhľadávanie