Roman Opeta - ROSI tour

sídlo: Slnečná 5, 920 01 Hlohovec
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 11 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 24. 9. 2017.

Rýchle vyhľadávanie