Jozef Herda

sídlo: 1.mája 70, 953 01 Zlaté Moravce
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)

Významný dopravca v meste Zlaté Moravce. Zaoberá sa nepravidelnou a zmluvnou dopravou.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 36 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 5. 2. 2018.

Rýchle vyhľadávanie