Obec Dolný Ohaj

sídlo: 941 43 Dolný Ohaj 109
web: http://www.dolnyohaj.sk/

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 1 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Ivanecko

Autobusy

1 vozidlo
Karosa 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie