Pavol Plaj - P.P. Trans Centrum

sídlo: Banícka 14, 974 01 Malachov

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 4 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: LUK

Autobusy

4 vozidlá
Karosa 3 vozidlá
TAM 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie