Pavol Plaj - P.P. Trans Centrum

sídlo: Banícka 14, 974 01 Malachov
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 5939 BB-994BE 2791 Karosa C 734.00 1982
 
[5/2004]
(2012)
2012
 
zobraziť
fotka 7663 BB-998AX 10434 Karosa C 734.00 1985
 
[9/2002]
(2009)
2009
 
zobraziť
fotka 38602 BB-978CM
VZ2122075MAB61592
TAM B3 075 TL ?
 
[3/2007]
 
2/2012
 
zobraziť
fotka 38561 BB-964DU 5485 Karosa C 734.00 1983
 
[4/2011]
(2/2014)
 
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Spravca evidencie tohto dopravcu
LUK

Rýchle vyhľadávanie