EDYMAX HOLDING

sídlo: Hurbanova 21, 850 01 Bardejov
web: http://www.edymax.com/

Spoločnosť sprostredkujúca prácu. Na dopravu zamestnancov pre rôzne firmy používa jeden autobus Iveco Evadys H. 

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 2 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Autobusy

2 vozidlá

Rýchle vyhľadávanie