RobiTour

skorší názov: Róbert Ivanič

staršie loga

skôr

od 2013
sídlo: Poľná 92, 925 72 Selice
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.robitour.sk

Dopravca sa špecializuje na zmluvnú a zájazdovú dopravu, v roku 2013 zmenil svoju právnu formu na s.r.o.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 14 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 2. 11. 2018.

Rýchle vyhľadávanie