Milan Štrbko

sídlo: Hliníky 692/5, 017 01 Považská Bystrica
web: http://www.autobusystrbko.sk/

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 9 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie