INTERBUS

dřívější název: Georgiev Trajčo - INTERBUS
sídlo: Dénešova 77, 040 11 Košice
web: http://www.interbus.sk/

Spoločnosť INTERBUS sa zameriava výlučne na medzinárodnú dopravu, prevádzkuje medzinárodné linky. Ide o linky:

  • 802801 Košice - Bratislava - München - Stuttgart
  • 802838 Košice - Bratislava - Zürich
  • - zrušená
  • 802841 Košice - Bratislava - Milano
  • - zrušená
  • 807822/823/824 Michalovce - Praha - Plzeň - Brusel - Dover - London - Peterborough/- Birmingham - Leicester - Sheffield - Bradford/Nottingham
  • 802710 Košice - žilina - Brno - Praha - Plzeň
  • 102828 Bratislava - Košice - Užhorod - Strij - Lviv - Rivne - Zhytomyr - Kijev (zrušená krátko po spustení v roku 2011)

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 26 vozidiel z toho 24 v majetku a 2 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Rýchle vyhľadávanie