INTERBUS

skorší názov: Georgiev Trajčo - INTERBUS
sídlo: Dénešova 77, 040 11 Košice
krajina: Slovensko (Košický kraj)
web: www.interbus.sk

Spoločnosť INTERBUS sa zameriava výlučne na medzinárodnú dopravu, prevádzkuje medzinárodné linky. Ide o linky:

  • 802801 Košice - Bratislava - München - Stuttgart
  • 802838 Košice - Bratislava - Zürich
  • - zrušená
  • 802841 Košice - Bratislava - Milano
  • - zrušená
  • 807822/823/824 Michalovce - Praha - Plzeň - Brusel - Dover - London - Peterborough/- Birmingham - Leicester - Sheffield - Bradford/Nottingham
  • 802710 Košice - žilina - Brno - Praha - Plzeň
  • 102828 Bratislava - Košice - Užhorod - Strij - Lviv - Rivne - Zhytomyr - Kijev (zrušená krátko po spustení v roku 2011)

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 25 vozidiel, z toho 23 v majetku a 2 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 29. 3. 2018.

Rýchle vyhľadávanie