EURO-CRV Tatry

sídlo: Námestie sv. Egídia 35/81, 058 01 Poprad
krajina: Slovensko (Prešovský kraj)
web: www.eurocrv.sk

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 21 vozidiel, z toho 18 v majetku a 3 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
Poslední úprava: 11. 1. 2018.

Rýchle vyhľadávanie