Lajos Gyepes

sídlo: Klasov 9, 951 53 Klasov

O tomto dopravcovi sa toho veľa nevie, pretože svoju firmu založil iba nedávno. Na účely autobusovej dopravy používal jeden autobus DAF, ktorýbol odhlásený a následne pravdepodbne odpredaný.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 2 vozidiel z toho 1 v majetku a 1 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Ivanecko

Autobusy

1 vozidlo
DAF 1 vozidlo

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

1 vozidlo
Najnovšie fotky
náhľad fotky 7090 náhľad fotky 7089 náhľad fotky 7088

Rýchle vyhľadávanie