Miroslav Sirota - Nikola Travel

sídlo: Bieloruská 35, 821 06 Bratislava

Dopravca jazdí zájazdy s jedným autobusom Karosa.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 1 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Autobusy

1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie