Obec Petrova Ves

sídlo: 908 44 Petrova Ves 53
web: http://petrovaves.sk/

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 2 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Autobusy

2 vozidlá

Rýchle vyhľadávanie