Samaritán

sídlo: Komenského 19, 036 01 Martin
web: http://www.samaritan.sk/

Organizácia, ktorá vykonáva okrem opatrovateľských služieb aj prepravu osôb autobusmi a mikrobusmi.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 11 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie