Milan Bartovič

sídlo: Dr. Markoviča 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.barto-bus.szm.com

Dopravca okrem zájazdovej dopravy jazdí na zamestnaneckom zvoze pre výrobný závod Coca-Cola v Lúke pri Pieštanoch.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 17 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 2. 11. 2018.

Rýchle vyhľadávanie