Milan Bartovič

sídlo: Dr. Markoviča 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
web: http://www.barto-bus.szm.com/

Dopravca okrem zájazdovej dopravy jazdí na zamestnaneckom zvoze pre výrobný závod Coca-Cola v Lúke pri Pieštanoch.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 12 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie