Dopravní a Logistická Společnost

sídlo: U Žebračky 3042/18a, 750 00 Přerov
krajina: Česká republika
web: www.dlsprerov.cz

100% dcérska spoločnosť firmy SAD Trnava, od 11/2011 vykonáva MHD v meste Přerov.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 33 vozidiel, z toho 19 v majetku a 14 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 30. 10. 2018.

Rýchle vyhľadávanie