DP Banská Bystrica

sídlo: Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica
web: http://www.dpmbb.eu/

predtým Mestská hromadná doprava Banská Bystrica a.s., Čsl. armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Dopravca prevádzkuje časť výkonu MHD v Banskej Bystrici, konkrétne trolejbusové a minibusové linky. Od 01/2012 už len trolejbusové, pretože minibusy boli zrušené.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 130 vozidiel z toho 97 v majetku a 33 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Rýchle vyhľadávanie