Ing. Antónia Kosorinová - ŠKOL TOUR

sídlo: Námestie Hrdinov 6/23, P.O. BOX 136, 934 01 Levice
web: http://www.skoltour.sk/

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 6 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Ivanecko

Rýchle vyhľadávanie