Ivan Sloboda - SAREA

sídlo: Bulharská 6, 058 01 Poprad
Popradská spoločnosť špecializovaná na zájazdovú dopravu. Patrí medzi zmluvných dopravcov cestovnej kancelárie SATUR.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 10 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie