Macho Eduard

sídlo: Svrbice 20, 956 06 Šalgovce

Dopravca vykonáva zmluvnú dopravu pre Semikron.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 10 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie