Vojenské zdravotnícke zariadenia

sídlo: Teplická 81, 921 01 Piešťany
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.vzz.sk

Tento dopravca pozostáva predovšetkým z autobusov hotelu Tatranské Zruby. Hotel Tatranské Zruby je pôvodne vojenskou zotavovňou. Dneska slúži aj pre verejnosť a je pod správou Vojenských zdravotníckych zariadení so sídlom v Piešťanoch. Okrem ubytovania ponúka autobusovú dopravu s dvomi autobusmi Karosa LC 735 a jedným autobusom SOR LC 7,5. Kedysi mal hotel aj jednu Karosu ŠD 11, ale tá už dávno skončila v šrote.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
? Karosa ŠD 11 ?
 
 
 
?
 
zobraziť
fotka 3410 PN-972BS 16962 Karosa LC 735.20 1986
 
 
 
 
 
zobraziť
fotka 472 PN-976BS 19024 Karosa LC 735.20 1987
 
[1986]
 
7/2013
 
zobraziť
fotka 470 PN-029BT 128
TK9L7X502YXSL5128
SOR LC 7,5 2000
 
[2000]
 
 
 
zobraziť
fotka 56920 PN-033BT 19027
TMKL73520HM019027
Karosa LC 735.20 1987
(1987)
[8/1987]
 
3/2011
 
zobraziť
PN-245AR
KN2FAD3B2WB007590
SlovBus SB 122.00 2000
(9/2001)
[9/2001]
(2016)
2016
 
zobraziť
PN-415BE 3131 Chavdar LC 51 1989
(1989)
[1989]
 
4/2012
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie