Vojenské zdravotnícke zariadenia

sídlo: Teplická 81, 921 01 Piešťany
web: http://www.vzz.sk/

Tento dopravca pozostáva predovšetkým z autobusov hotelu Tatranské Zruby. Hotel Tatranské Zruby je pôvodne vojenskou zotavovňou. Dneska slúži aj pre verejnosť a je pod správou Vojenských zdravotníckych zariadení so sídlom v Piešťanoch. Okrem ubytovania ponúka autobusovú dopravu s dvomi autobusmi Karosa LC 735 a jedným autobusom SOR LC 7,5. Kedysi mal hotel aj jednu Karosu ŠD 11, ale tá už dávno skončila v šrote.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 7 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie