HOREZZA

skorší názov: Vojenské zdravotnícke zariadenia
sídlo: Teplická 81, 921 01 Piešťany
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.vzz.sk

Spoločnosť so sídlom v Piešťanoch spravuje celoslovenskú sieť hotelov Granit, ktoré vznikli z pôvodných vojenských zotavovní a kúpeľných zariadení. Pre dopravu ubytovaných využívajú niekoľko vlastných autobusov.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
? Karosa ŠD 11 ?
 
 
 
?
 
zobraziť
fotka 2359 PN-972BS 16962 Karosa LC 735.20 1986
 
 
 
 
 
zobraziť
fotka 19482 PN-976BS 19024 Karosa LC 735.20 1987
(7/1987)
[7/1987]
 
12/2013
 
zobraziť
fotka 10732 PN-029BT 128
TK9L7X502YXSL5128
SOR LC 7,5 2000
(2000)
[3/2000]
 
 
 
zobraziť
fotka 65797 RK-262AB 23227
TMKL73540JM023227
Karosa LC 735.40 1988
(?)
[?]
 
 
 
zobraziť
fotka 49920 PN-033BT 19027
TMKL73520HM019027
Karosa LC 735.20 1987
(1987)
[8/1987]
 
4/2012
 
zobraziť
fotka 55438 MI-060AY 23064
TMKL73540JM023064
Karosa LC 735.40 1988
(7/2013)
[7/2013]
(2014)
2014
 
zobraziť
PN-245AR
KN2FAD3B2WB007590
SlovBus SB 122.00 2000
(9/2001)
[9/2001]
(3/2018)
3/2018
 
zobraziť
PN-415BE 3131 Chavdar LC 51 1989
(1989)
[1989]
 
4/2012
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie