Technická univerzita vo Zvolene

sídlo: Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.tuzvo.sk

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 3055 ZV-137AF 20034/98
U6AH10112W6020034
Granus H10-11 1998
 
[12/1998]
 
2/2018
 
zobraziť
fotka 37904 ZV-596BO
MNAM0ZALE02000979
Isuzu Turquoise 2007
 
[2007]
 
 
 
zobraziť
fotka 25850 ZV-025CE 1092
TMKC51036WM001092
Karosa C 935.1036 1998
 
[10/2010]
 
7/2017
 
zobraziť
ZV-870AY 9920 Karosa C 734.00 1984
 
[1984]
 
6/2011
 
zobraziť
ZV-857DN
NNAM0A8LS02000040
Isuzu Visigo 2017
(12/2017)
[12/2017]
 
 
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie