Technická univerzita vo Zvolene

sídlo: Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
web: http://www.tuzvo.sk

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 4 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie