Karol Bajcsi - osobná doprava

sídlo: Meštianska 24/17, 945 05 Komárno
web: http://www.k-bus.eu/

Spoločnosť založil v roku 2006 Kovács Sándor ako dcérsku spoločnosť maďarskej firmy Kombusz-Trans kft.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 24 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Ivanecko

Rýchle vyhľadávanie