Karol Bajcsi - osobná doprava

sídlo: Meštianska 24/17, 945 05 Komárno
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.k-bus.eu

Spoločnosť založil v roku 2006 Kovács Sándor ako dcérsku spoločnosť maďarskej firmy Kombusz-Trans kft.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Spravca evidencie tohto dopravcu
Ivanecko
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 23 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Spravca evidencie tohto dopravcu
Ivanecko
Poslední úprava: 30. 10. 2018.

Rýchle vyhľadávanie