Združená stredná škola poľnohospodárska

sídlo: Tovarnícka 1632, 955 29 Topoľčany
web: http://www.sostov1632-to.sk/

Škola vznikla zlúčením Strednej poľnohospodárskej školy a Stredného odborného učilišťa v Topoľčanoch.

Táto škola vlastnila dva autobusy typu Karosa C734, ktoré boli dlhodobo vyradené z evidencie,ale fyzicky existovali v garážach školy.

V 02/2012 bol jeden autobus predaný a druhý sa začal fyzicky likvidovať v areáli školy.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 2 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Autobusy

2 vozidlá
Karosa 2 vozidlá

Rýchle vyhľadávanie