Vojenský opravárenský podnik Nováky

sídlo: Duklianska 60, 972 71 Nováky
web: http://www.vop-novaky.sk/
Jediný dnes ešte funkčný vojenský opravárenský podnik sídli v Novákoch v okrese Prievidza.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 1 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Autobusy

1 vozidlo
Karosa 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie