Eduard Valach

sídlo: Trieda Hradca Králové 34, 974 04 Banská Bystrica
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)

Autobusy tohto dopravcu bolo možno vidieť na diaľkových linkách dopravcu Hríbik.

Dopravca ukončil svoju činnosť začiatkom roku 2014.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 8698 BB-401BXII 27871
TMKL73540LM027871
Karosa LC 735.1011 1990
 
[3/2012]
 
12/2012
 
zobraziť
fotka 9620 BB-401BX 22983
TMKL73540JM022983
Karosa LC 735.40 1988
(5/2009)
[5/2009]
 
3/2012
 
zobraziť
fotka 55539 BB-733EC
WAG203168RBS22604
Neoplan N 316 Transliner 1994
(3/2012)
[3/2012]
(2013)
 
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie