Eduard Valach

sídlo: Trieda Hradca Králové 34, 974 04 Banská Bystrica

Autobusy tohto dopravcu bolo možno vidieť na diaľkových linkách dopravcu Hríbik.

Dopravca ukončil svoju činnosť začiatkom roku 2014.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 3 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie