Stanislav Faltin - FALTOUR

sídlo: 059 71 Vlkovce 72
krajina: Slovensko (Prešovský kraj)
web: www.faltour.xf.cz

Dopravca jazdí diaľkovú linku 403508 Nitra - Žiar nad Hronom - Banská Bystrica - Podbrezová - Poprad - Kežmarok/Levoča - Červený Kláštor

- spolu s dopravcom Dušan Travel

Vozidlá tohto dopravcu sa objavujú na linke 704501 Levoča - Poprad - Brezno - Banská Bystrica - Zvolen - Nitra, ktorú prevádzkuje František Popovič - FERITOUR. 

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 12 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 10. 6. 2018.

Rýchle vyhľadávanie