Stanislav Faltin - FALTOUR

sídlo: 059 71 Vlkovce 72
web: http://www.faltour.xf.cz/

Dopravca jazdí diaľkovú linku 403508 Nitra - Žiar nad Hronom - Banská Bystrica - Podbrezová - Poprad - Kežmarok/Levoča - Červený Kláštor

- spolu s dopravcom Dušan Travel

Vozidlá tohto dopravcu sa objavujú na linke 704501 Levoča - Poprad - Brezno - Banská Bystrica - Zvolen - Nitra, ktorú prevádzkuje František Popovič - FERITOUR. 

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 12 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie