DOMATOS

sídlo: Lednica 233, 020 63 Pruské
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.domatos.sk

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 71 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 26. 11. 2018.

Rýchle vyhľadávanie