Peter Dilong

sídlo: SNP 226/24, 028 01 Trstená
krajina: Slovensko (Žilinský kraj)

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 13 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 26. 10. 2018.

Rýchle vyhľadávanie