Bova Futura FHD 12-340 EČV/ŠPZ NO-718AJ Jozef Socha
Bojnice