miesto: park. Mičinská
Banská Bystrica, ulica Mičinská cesta