SAD Trenčín: autobusy Karosa C 734

autobusy, výrobca: Karosa, nadtyp: C 734

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
NM-899AN 29378
TMKC73440LM029378
Karosa C 734.1340 1990
(10/1990)
[10/1990]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
NM-900AN 30066
TMKC73440LM030066
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
NM-903AN 15726 Karosa C 734.03 1986
(8/1986)
[8/1986]
(200x)
200x
 
zobraziť
NM-903ANII 23542
TMKC73420JM023542
Karosa C 734.20 1988
(200x)
[200x]
(2009)
2009
 
zobraziť
NM-904AN 10653 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(200x)
200x
 
zobraziť
IL-347AF 12912 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(2009)
4/2009
 
zobraziť
NM-594AJ 23455 Karosa C 734.20 1988
(11/1988)
[11/1988]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
IL-662AT 29370
TMKC73440LM029370
Karosa C 734.1340 1990
(9/1990)
[9/1990]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
IL-660AT 29253
TMKC73440LM029253
Karosa C 734.1340 1990
(9/1990)
[9/1990]
(4/2010)
4/2010
 
zobraziť
IL-752AT 34816
TMKC41340SM034816
Karosa C 734.1340 1995
(11/1995)
[11/1995]
(2012)
2012
 
zobraziť
IL-648AT 30051
TMKC73440LM030051
Karosa C 734.1340 1990
(1/1991)
[1/1991]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
IL-661AT 30037
TMKC73440LM030037
Karosa C 734.1340 1990
(1/1991)
[1/1991]
(12/2006)
12/2006
 
zobraziť
IL-266AS 10517 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(6/2005)
6/2005
 
zobraziť
PX 59-39 108xx Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(199x)
199x
 
zobraziť
IL-264AS 21012
TMKC73424JM021012
Karosa C 734.24 1988
(199x)
[199x]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
PX 65-44 16230 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(200x)
200x
 
zobraziť
IL-981AS 16305 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
IL-986AS 16265 Karosa C 734.20 1986
(11/1986)
[11/1986]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
PX 63-34 14456 Karosa C 734.00 1986
(1986)
[1986]
(7/2004)
7/2004
 
zobraziť
PX 56-95 1443 Karosa C 734.00 1982
(198x)
[198x]
(200x)
200x
 
zobraziť
IL-271AS 7648 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
IL-269AS 7981 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
(200x)
200x
 
zobraziť
PX 54-43 6259 Karosa C 734.00 1983
(1983)
[1983]
(8/2003)
8/2003
 
zobraziť
IL-645AT 30438
TMKC73440MM030438
Karosa C 734.1340 1991
(3/1991)
[3/1991]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
IL-644AT 30410
TMKC73440MM030410
Karosa C 734.1340 1991
(3/1991)
[3/1991]
(7/2010)
7/2010
 
zobraziť
IL-758AT 30421
TMKC73440MM030421
Karosa C 734.1340 1991
(3/1991)
[3/1991]
(2009)
2009
 
zobraziť
IL-756AT 30437
TMKC73440MM030437
Karosa C 734.1340 1991
(3/1991)
[3/1991]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
PX 65-76 16514 Karosa C 734.20 1986
(11/1986)
[11/1986]
(200x)
200x
 
zobraziť
IL-088AT 30347
TMKC73440MM030347
Karosa C 734.1340 1991
(200x)
[200x]
(7/2010)
807/2010/2009
 
zobraziť
PX 66-44 17270 Karosa C 734.20 1987
(1/1987)
[1/1987]
(200x)
200x
 
zobraziť
IL-089AT 21158
TMKC73420JM021158
Karosa C 734.20 1988
(200x)
[200x]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
PX 55-80 7532 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
(6/2002)
6/2002
 
zobraziť
IL-984AS 12754 Karosa C 734.00 1985
(9/1985)
[9/1985]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
IL-977AS 13824 Karosa C 734.00 1986
(1986)
[1986]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
IL-086AT 16368 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
(3/2010)
3/2010
 
zobraziť
IL-265AS 10540 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
PX 69-19 19800
TMKC73420HM019800
Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(200x)
200x
 
zobraziť
PX 70-46 20883
TMKC73421JM020883
Karosa C 734.21 1988
(1988)
[1988]
(200x)
200x
 
zobraziť
PX 70-87 21224
TMKC73420JM021224
Karosa C 734.20 1988
(3/1988)
[3/1988]
(200x)
200x
 
zobraziť
IL-254AT 23748
TMKC73440JM023748
Karosa C 734.20 1988
(200x)
[200x]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
PX 54-16 5851 Karosa C 734.00 1983
(1983)
[1983]
(6/2002)
6/2002
 
zobraziť
PX 66-59 17307 Karosa C 734.20 1987
(2/1987)
[2/1987]
(200x)
200x
 
zobraziť
PX 66-60 17310 Karosa C 734.20 1987
(2/1987)
[2/1987]
(200x)
200x
 
zobraziť
PX 67-95 18650 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(200x)
200x
 
zobraziť
PX 68-78 19170 Karosa C 734.20 1987
(7/1987)
[7/1987]
(8/2003)
8/2003
 
zobraziť
PX 76-33 25927
TMKC73440KM025927
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(200x)
200x
 
zobraziť
IL-650AT 28790
TMKC73440LM028790
Karosa C 734.1340 1990
(7/1990)
[7/1990]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
IL-663AT 29285
TMKC73440LM029285
Karosa C 734.1340 1990
(9/1990)
[9/1990]
(7/2010)
7/2010
 
zobraziť
IL-091AT 17345 Karosa C 734.20 1987
(1/1987)
[1/1987]
(7/2010)
7/2010
 
zobraziť
IL-257AT 22053
TMKC73420JM022053
Karosa C 734.20 1988
(6/1988)
[6/1988]
(4/2010)
4/2010
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Radiť výpis podľa:

Rýchle vyhľadávanie