SAD Prievidza: autobusy Karosa C 734

autobusy, výrobca: Karosa, nadtyp: C 734

predchádzajúce 1 2 3 4 nasledujúce celkom 172
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 2360 PD 49-xx 2802 Karosa C 734.00 1982
(8/1982)
[8/1982]
(199x)
199x
 
zobraziť
fotka 9284 PD-333BF 28706
TMKC73440LM028706
Karosa C 734.1340 1990
(6/1990)
[6/1990]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
fotka 12587 PD-427BD 35200
TMKC41340TM035200
Karosa C 734.1340 1996
(5/1996)
[5/1996]
(5/2012)
5/2012
 
zobraziť
fotka 24802 PD-331BF 35202
TMKC41340TM035202
Karosa C 734.1340 1996
(5/1996)
[5/1996]
(4/2012)
4/2012
 
zobraziť
fotka 24817 PD-454BC 30072
TMKC73440LM030072
Karosa C 734.1340 1990
(1/1991)
[1/1991]
(10/2009)
10/2009
 
zobraziť
fotka 24825 PD-340BF 32320
TMKC41340NM032320
Karosa C 734.1340 1992
(22.10.1992)
[10/1992]
(10/2009)
10/2009
 
zobraziť
fotka 32852 PD-356BF 15640 Karosa C 734.03 1986
(1986)
[1986]
(10/2007)
10/2007
 
zobraziť
fotka 33114 PD-770BK 33408
TMKC41340RM033408
Karosa C 734.1340 1994
(4/1994)
[4/1994]
(11/2012)
11/2012
 
zobraziť
PD-727BK 34242
TMKC41340RM034242
Karosa C 734.1340.1 1994
(1994)
[1994]
(3/2010)
3/2010
 
zobraziť
PD-772BK 34182
TMKC41340RM034182
Karosa C 734.1340.1 1994
(1995)
[1995]
(5/2011)
5/2011
 
zobraziť
PD-793BB 20929
TMKC73421JM020929
Karosa C 734.21 1988
(12/2003)
[12/2003]
(12/2008)
12/2008
 
zobraziť
PD-752BB 18401 Karosa C 734.20 1987
(12/2003)
[12/2003]
(2006)
2006
 
zobraziť
PD-376BG 7085 Karosa C 734.00 1983
(12/2003)
[12/2003]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
fotka 70936 PD-721BK 10035 Karosa C 734.03 1984
(11/1984)
[11/1984]
(10/2007)
10/2007
 
zobraziť
PD-337BF 15861 Karosa C 734.03 1986
(31.7.1986)
[8/1986]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
PD 62-44II 16013 Karosa C 734.20 1986
(29.9.1986)
[9/1986]
(10/2003)
10/2003
 
zobraziť
PD-348BF 16055 Karosa C 734.20 1986
(29.9.1986)
[9/1986]
(2/2006)
2/2006
 
zobraziť
PD-347BD 16401 Karosa C 734.20 1986
(9.10.1986)
[10/1986]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD-384BD 16455 Karosa C 734.20 1986
(17.10.1986)
[10/1986]
(1/2007)
1/2007
 
zobraziť
PD 63-24 17297 Karosa C 734.20 1987
(30.1.1987)
[2/1987]
(10/2003)
10/2003
 
zobraziť
PD-391BD 17319 Karosa C 734.20 1987
(30.1.1987)
[2/1987]
(6/2006)
6/2006
 
zobraziť
PD-456BC 17399 Karosa C 734.20 1987
(30.1.1987)
[2/1987]
(7/2005)
7/2005
 
zobraziť
PD-768BK 33084
TMKC41340PM033084
Karosa C 734.1340 1993
(10/1993)
[10/1993]
(10/2012)
10/2012
 
zobraziť
PD-723BB 7102 Karosa C 734.00 1983
(12/2003)
[12/2003]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD-347BF 29174
TMKC73440LM029174
Karosa C 734.1340 1990
(12/2003)
[12/2003]
(4/2009)
4/2009
 
zobraziť
PD-339BF 17420 Karosa C 734.20 1987
(5.2.1987)
[2/1987]
(3/2005)
3/2005
 
zobraziť
PD-335BF 17528 Karosa C 734.20 1987
(5.2.1987)
[2/1987]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD 64-67 18628 Karosa C 734.23 1987
(29.5.1987)
[6/1987]
(199x)
199x
 
zobraziť
PD-383BD 18601 Karosa C 734.23 1987
(29.5.1987)
[6/1987]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD-371BD 19441
TMKC73424HM019441
Karosa C 734.24 1987
(9/1987)
[9/1987]
(11/2007)
11/2007
 
zobraziť
PD 65-28 19436
TMKC73424HM019436
Karosa C 734.24 1987
(9/1987)
[9/1987]
(199x)
199x
 
zobraziť
PD-428BD 12665 Karosa C 734.03 1985
(30.8.1985)
[9/1985]
(10/2009)
10/2009
 
zobraziť
PD-433BD 19186 Karosa C 734.23 1987
(9/1987)
[9/1987]
(3/2009)
3/2009
 
zobraziť
PD-389BD 19536
TMKC73424HM019536
Karosa C 734.24 1987
(9/1987)
[9/1987]
(11/2007)
11/2007
 
zobraziť
PD-345BD 19558
TMKC73424HM019558
Karosa C 734.24 1987
(9/1987)
[9/1987]
(3/2010)
3/2010
 
zobraziť
PD-449BC 19507
TMKC73424HM019507
Karosa C 734.24 1987
(9/1987)
[9/1987]
(1/2005)
1/2005
 
zobraziť
PD-434BD 20696
TMKC73421JM020696
Karosa C 734.21 1988
(1/1988)
[1/1988]
(11/2007)
11/2007
 
zobraziť
PD-440BD 20933
TMKC73421JM020933
Karosa C 734.21 1988
(2/1988)
[2/1988]
(3/2004)
3/2004
 
zobraziť
PD-346BD 20945
TMKC73421JM020945
Karosa C 734.21 1988
(2/1988)
[2/1988]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD 66-89 21004
TMKC73424JM021004
Karosa C 734.24 1988
(2/1988)
[2/1988]
(12/2002)
12/2002
 
zobraziť
PD-431BD 21106
TMKC73420JM021106
Karosa C 734.20 1988
(3/1988)
[3/1988]
(12/2007)
12/2007
 
zobraziť
PD-557BT 21269
TMKC73420JM021269
Karosa C 734.20 1988
(3/1988)
[3/1988]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD-373BD 21881
TMKC73420JM021881
Karosa C 734.20 1988
(5/1988)
[5/1988]
(5/2007)
5/2007
 
zobraziť
PD 67-97 22062
TMKC73420JM022062
Karosa C 734.20 1988
(6/1988)
[6/1988]
(4/2003)
4/2003
 
zobraziť
PD-439BD 24189
TMKC73440KM024189
Karosa C 734.40 1989
(2/1989)
[2/1989]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD-426BD 25973
TMKC73440KM025973
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(10/2009)
10/2009
 
zobraziť
PD-341BF 25932
TMKC73440KM025932
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD-343BD 25971
TMKC73440KM025971
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD 72-40 26096
TMKC73440KM026096
Karosa C 734.40 1989
(9/1989)
[9/1989]
(12/2002)
12/2002
 
zobraziť
PD-424BD 27411
TMKC73440LM027411
Karosa C 734.1340 1989
(2/1990)
[2/1990]
(1/2005)
1/2005
 
zobraziť
predchádzajúce 1 2 3 4 nasledujúce celkom 172
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Radiť výpis podľa:

Rýchle vyhľadávanie